Εργαστήρι ‘Σώμα και λόγος στο Θέατρο’ με το Βασίλη Ανδρέου

Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Βιωματικό Εργαστήρι με το Βασίλη Ανδρέου 21-24 Οκτωβρίου 2010

Σώμα και λόγος στο Θέατρο. Όχι στο θέατρο από το κεφάλι. Ψυχοσωματική λειτουργία του ηθοποιού και σκηνική λειτουργία με αρχή, μέση και τέλος. Ενεργειακός λόγος.