4-ήμερο PHYSICAL THEATRE Lab με το Γιώργο Καραμαλέγκο 27-30 Δεκεμβρίου 2012

4-ήμερο PHYSICAL THEATRE LAB με τον Γιώργο Καραμαλέγκο 27-30 Δεκεμβρίου 2012

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία!

“Tα στοιχεία που θα αναπτυχθούν στο εργαστήριο, αποβλέπουν στην ανάπτυξη μιας τεχνικής που κάνει την κίνηση και την υποκριτική αβίαστη και αυθόρμητη. Θα δουλέψουμε με ασκήσεις που θα ανοίξουν το σώμα και θα μας υπενθυμίσουν πως το σώμα, συναίσθημα, κίνηση και η αναπνοή, είναι συνδεδεμένα. Το LaB θα εστιαστεί στη δημιουργία σωματικού θεάτρου (physical theatre) μέσα από αυτοσχεδιασμό, devising και χορογραφία. Θα δουλέψουμε με τη σωματική μνήμη, τη δημιουργία χαρακτήρων μέσα από σωματικές επιλογές, και την χρήση σκηνικών αντικειμένων (props).”