Κάλεσμα για συνεργασία με Θεατρολόγο ή Έμπειρο Ηθοποιό Εμψυχωτή για Θεατρικό Παιχνίδι

Το ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΚΗΝΗ ζητά αποκλειστική συνεργασία με Θεατρολόγο ή Επαγγελματία έμπειρο Ηθοποιό εμψυχωτή στο Θεατρικό Παιχνίδι, για να αναλάβει τμήμα ή τμήματα για Θεατρικό Παιχνίδι για παιδιά. Για αποστολή βιογραφικών, παρακαλούμε στο mail@redstagetheatre.com

με θέμα/sunject

“ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ”